Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Nagelschmieds Grit
Anfang 1. Strophe D'schönscht Meitschi wo-n-i weiss, isch Nagelschmieds Grit
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr S033-D-HSG031
Kategorie Duett (-D-)
Komponist Oskar Friedrich Schmalz
Verlag / Auslieferung - Müller & Schade AG
Texter Oskar Friedrich Schmalz
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV