Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Aabästärn
Anfang 1. Strophe Als Morgägruäss blinkt hell und fyn än erschtä Strahl
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr V004-D-000004
Kategorie Duett (-D-)
Komponist André von Moos-Müller
Verlag / Auslieferung - Fellmann-Liederverlag
Texter André von Moos-Müller
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV