Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel D'Liebi het en Hoger gha
Anfang 1. Strophe Sepp wär süsch en schöne Ma, s'hett a ihm nüt z'rüttle gha
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr W009-D-H20009
Kategorie Duett (-D-)
Komponist Max Weilenmann
Verlag / Auslieferung Stephanie Spori-Weilenmann
Texter Max Weilenmann
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV