Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel z’Sunnebörtli
Anfang 1. Strophe Hesch Du im Läbe g’funde dä Mönsch wot gärn chasch ha
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr A008-D-000008
Kategorie Duett (-D-)
Komponist Therese Aeberhard-Häusler
Verlag / Auslieferung Therese Aeberhard-Häusler
Texter Therese Aeberhard-Häusler
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV