Komponisten / Lieder / Verlage / Textdichter

Single View for Lied

Titel Sunnebluemetanz
Anfang 1. Strophe Du, Sunneblueme, goldigs Gsicht, säg, chumm verzell mer ganz di Gschicht
Sprache Deutsch
EJDKV-Nr A003-D-H10006
Kategorie Duett (-D-)
Komponist Timo Allemann
Verlag / Auslieferung Timo Allemann
Texter Timo Allemann
zurück zur Suche
 
Note
EDJKV